Velkommen til felles nettportal for ruteopplysning i Norge

Hva er 177

Foreningen Ruteopplysningen 177 er et samarbeidsorgan for aktører som driver ruteopplysningstjeneste i
Norge. Foreningen skal arbeide for å styrke og
tilgjengeligjøre ruteopplysningstjenesten gjennom
samarbeid, utvikling av felles produkter og tjenester
og påvirkning av rammebetingelser som kan sikre
sluttbrukerne bedre tilgjengelighet til det kollektive
reisetilbud. Foreningen Ruteopplysningen 177 er ikke ansvarlig for lenkenes innhold og opplysninger.
Om 177
Webmaster
Ringe annet fylke?
Trafikkmeldinger
Utviklet av Portu